Welkom op mijn site.

 

Mijn naam is Harry van Irsel en ik ben in de winter van 2007 gestart met 10 koppels oude overgewende duiven van mijn helaas in datzelfde jaar overleden vader. Deze duiven zitten op het hiernaast afgebeelde hok.

 

Gezien de beperkte hokaccomodatie heb ik me tot en met 2010 het meest gericht op het deelnemen aan de wedvluchten met de jonge duiven. De selectie van zowel jong als oud werd dan ook voornamelijk gebaseerd op de prestaties van de jonge duiven.

 

Bewust is toen gekozen om die eerste jaren niet uit te breiden en was er slechts plaats voor maximaal 10 koppels oude duiven. Door de selectie zijn de op het hiernaast afgebeelde hok in de loop van de tijd de overgewende duiven vervangen door eigen kweek.

 

Mondjesmaat heb ik met deze duiven deelgenomen aan de vluchten voor oude duiven. Het spel op deze vluchten was nestspel (wederom vanwege de beperkte accomodatie).

 

 
 

Hoofddoel van deze 10 koppels was echter het kweken van jonge duiven om daarmee het volledige programma af te kunnen werken. De lat bij de jonge duiven ligt dan ook aanzienlijk hoger. Daarvan verwacht ik wel veel, zeker op de langere afstanden zoals Orleans. Om ze hiervoor voldoende 'in de veren' te houden worden de jongen verduisterd.

 

In totaal streefde ik ernaar jaarlijks een 30-tal jonge duiven te kweken. Dit met de bedoeling er zo'n 20 aan de start te kunnen laten verschijnen.

 

De jonge duiven zijn in het hiernaast afgebeelde hok gehuisvest.

 

Vanaf het seizoen 2011 heeft mijn zoon de duivensport vanwege studie en andere interesses op een laag pitje gezet. De duiven gingen over naar mij en plotseling had ik aan het eind van het vliegseizoen 2010 de beschikking over zo'n 130 duiven en extra hokken. Voor mij waren dat veel te veel duiven om het nog leuk te houden. Inmiddels breng ik dit aantal jaarlijks terug naar zo'n 70-tal duiven. Het liefst wil ik nog verder terug naar zo'n 50 duiven, maar tot nu toe wilde dit nog niet lukken. Jaarlijks probeer ik zo'n 60-70 jongen te kweken met als doel ze ook allemaal aan de start van het vliegseizoen te krijgen. Maar helaas wil dit ook nog niet zo lukken vanwege de grote verliezen aan de roofvogels en omdat ook ik helaas meedoe met de grote aantallen onverklaarbare verliezen van de jonge duiven. Jaarlijks probeer ik met maximaal 16 vliegkoppels op totaal weduwschap mee te spelen, waarbij ik zelf de vluchten vanaf zo'n 400 km. tot zo'n 750 km. het leukste vind. Op die vluchten wil ik me dan ook meer en meer gaan richten.

 
 

Links